Nowe miejsca

Miejsce na teraz

1899-1925

przemysłowa

Powstający obok stacji metra kompleks mieszkalno-usługowy to przede wszystkim rewitalizowane historyczne budynki przemysłowe dwóch sąsiednich fabryk z XIX wieku: w jednej produkowano wyroby chemiczne, w drugiej lampy. W okresie międzywojennym w części północnej działała fabryka Saturnia, przekształcona później w fabrykę Schicht (mydło Jeleń, proszek Radion, krem Nivea). W części południowej była pierwsza państwowa wytwórnia amunicji WWAK, której posesję również przejął Schicht. Przez cały okres PRL-u mieściły się tu zakłady Uroda (później Pollena-Uroda). Zachowane budynki to Glicerynownia, Warzelnia, Kotłownia, Budynek produkcyjny fabryki lamp oraz najwyższy na Pradze komin.