Park Wiśniewo - Henryków - Warszawa - warto zobaczyć w iwaw
Park Wiśniewo


Park Wiśniewo

Teren ten, mimo że nazywany jest ogólnodostępnym parkiem miejskim, jest również własnością prywatną banku (otrzymanego od FSO za długi). I mimo tego okoliczni mieszkańcy i władze miasta od wielu lat skutecznie blokują kolejne pomysły inwestycyjne właściciela, jak budowy osiedli mieszkaniowych czy centrum handlowego. W związku z tym ten zielony teren, na którym znajduje się kilkanaście pomników przyrody nie jest uporządkowany. Dawniej znajdował się tu folwark (Srebrna Góra), a obok stacja kolejki jabłonowskiej o tej samej nazwie. Po II wojnie światowej działało tu gospodarstwo, a nieco później pojawiły się ogródki działkowe, wydzierżawione właśnie pracownikom FSO na Żeraniu.

dostępne całodobowodostępne całodobowolaslasparkparkpomnik przyrodypomnik przyrodyrzekarzeka

  • Ulice:   ulica Modlińska, ulica Sąsiedzka, ulica Żywiczna
  • Rok powstania:  1900-1950
  • Obszar MSI:  Henryków
  • Wysokość:   0 m
  • Funkcja:  rekreacyjna
  • Styl:  angielski (krajobrazowy)
  • Związane osoby:

Opis urbanistyczny:

Obecnie Park Wiśniewo (Park Srebrna Góra) to ponad 8 ha obszaru porośniętego starodrzewem. Teren ten to unikalny w skali dzielnicy fragment zieleni [11]. Park zamieszkują 24 gatunki ptaków i dzika zwierzyna, a odwiedzają lisy, sarny, kuny leśne, w porze letniej przylatuje tu kukułka, słowik, para puszczyków [19]. Spotkać tutaj można kowaliki, kwiczoły, wilgi, grubodzioby, dzięcioły, puchacze [5]. Znajdują się tu lęgowiska ptaków chronionych (m.in. dzięcioła czarnego, dzięcioła zielonego) [4]. Park ma bogatą szatę roślinną (ponad 130 odmian różnych roślin), jest połączeniem powierzchni zadrzewionych, parkowych, leśnych i dawnych użytków rolnych [19]. Są tu stare drzewostany posiadające charakter pomnikowy [4] (jest tu 14 pomników przyrody, kilkusetletnich dębów szypułkowych [6] o obwodzie 3-5 m i co najmniej 5 (60 [20]) następnych 200-letnich dębów kwalifikujących się do uznania za pomniki przyrody [19]. Część terenu to strefa ochronna Kanału Henrykowskiego [5]. Park dla części mieszkańców jest zielonymi płucami, dla innych jednak śmietniskiem, miejscem alkoholowych libacji i wylęgarnią dzików [16].

Obiekty, pomniki, tablice:


Obiekty, pomniki, tablice

Niestety nie wiemy nic o tym miejscu w wybranym temacie.

XVIII wiek i wcześniej:


XVIII wiek i wcześniej

Niestety nie wiemy nic o tym miejscu w wybranym temacie.

XIX wiek:

Pierwotnie istniał tu majątek ziemski z parkiem, zwany majątkiem Srebrna Góra [3]. Majątek po I wojnie światowej został rozparcelowany. Ostatnią właścicielką dworu z resztówką była hrabianka Stanisława Prus-Wiśniewska, znana malarka, która zmarła (ponoć tragicznie) w 1947 roku. Od tego czasu folwark popadał w ruinę [18]. Dworek Wiśniewskich stał obok zabudowań folwarku, w istniejącym [17] założeniu parkowym o charakterze naturalistycznym zwanego wówczas majątkiem Henryków [19]. Dwór ten często jest mylony z dworkiem, który istniał przy ul. Sąsiedzkiej 12.

Na samym rogu posesji znajdowała się stacja rozrządowa kolejki jabłonowskiej [167], która powstała pod koniec XIX wieku. Ustalono, że linia zostanie poprowadzona wzdłuż nabrzeża Wisły. W lutym 1897 roku zawiązano spółkę budowy kolei Jabłonna-Wawer, która uzyskała koncesję na budowę linii o napędzie parowym i rozstawie szyn 800 milimetrów. Budowę rozpoczęto w maju 1899 roku i ukończono w listopadzie 1900 roku. 10 grudnia 1900 roku uruchomiono odcinek z Jabłonny do stacji Warszawa Most. Przy omawianej posesji znajdował się przystanek Srebrna Góra, który w 1935 roku przemianowano na Wiśniewo [15].

Okres międzywojenny:


Okres międzywojenny

Niestety nie wiemy nic o tym miejscu w wybranym temacie.

Baza stron www, gdzie można znaleźć grafiki:

Folwark Srebrna Góra

[1936] Folwark Srebrna Góra (źródło)

II wojna światowa i Powstanie Warszawskie:


II wojna światowa i Powstanie Warszawskie

Niestety nie wiemy nic o tym miejscu w wybranym temacie.

Odbudowa stolicy:

Kolejkę odbudowano po II wojnie światowej i uruchomiono w maju 1945 roku. 1 stycznia 1949 roku kolej ta została znacjonalizowana. W 1956 roku zlikwidowano linię do Jabłonny, a rozbiórki torów trwały do 1959 roku [15]. Budynek stacji w Wiśniewie został zamieniony na mieszkania. Rozebrano go w latach 1974-1976 [13].

Zanim teren został przyłączony do Warszawy w 1951 roku, biegnąca wzdłuż parku ul. Podróżnicza nazywała się ul. Chrobrego. Zmiana nazwy miała miejsce 12 kwietnia 1954 roku [21].

Do lat 60-tych XX wieku działało gospodarstwo w obejściu dawnego folwarku. Prowadziła do niego aleja od ul. Sąsiedzkiej. Na końcu po lewej był dworek, po prawej zapewne dwa stawy, a dalej na wschód sam folwark. Pod koniec lat 60-tych XX wieku zakwaterowani tam lokatorzy "na komornem" spalili dworek, by otrzymać mieszkanie w blokach. Gospodarstwo upadło (było dzierżawione na zasadach socjalistycznych) [17]. Teren pozostawał bez opieki od lat 70-tych XX wieku [16].

Czasy PRL-u:

W 1982 roku na terenie znajdowały się jedynie pojedyncze drzewa, resztę stanowiły łąki. Pośrodku obszaru istniały ruiny dworku.

Był to teren użytkowany przez Fabrykę Samochodów Osobowych na Żeraniu, której pracownicy mieli tu działki rekreacyjne [20]. Ogródki działkowe powstały między 1982 i 1987 rokiem wzdłuż Kanału Henrykowskiego i od ul. Sąsiedzkiej. Umowa użytkowania mówiła wówczas, że może być to teren przeznaczony wyłącznie na rekreację. W 1990 roku wszystkie przedsiębiorstwa państwowe w podobny sposób użytkujące nieruchomości stały się z mocy ustawy ich wieczystymi użytkownikami, a zapisy o rekreacyjnym charakterze stały się nieważne [16].

Baza stron www, gdzie można znaleźć grafiki:

Ogródki działkowe

[1987] Ogródki działkowe (źródło)

Przemiany 1989-2000:

Kiedy FSO popadł w trudności finansowe, jego nieruchomości na Wiśniewie przejął Kredyt Bank [20]. Instytucja finansowa została użytkownikiem wieczystym [20].

XXI wiek:

W 2006 roku do studium zagospodarowania przestrzennego dodano zapis, że można na tym terenie zbudować osiedle mieszkaniowe. Na początku 2008 roku Biuro Architektury złożyło wniosek, którego nie przyjęto, aby pozostawić teren jako zielony [6].

W 2007 roku pojawił się pomysł budowy osiedla domów jednorodzinnych [7], według innych źródeł bank chciał zbudować osiedle z 4-7 piętrowymi domami, z garażami podziemnymi i usługami, co wymagało wycięcia drzew. Dzięki zebraniu około 500 podpisów i uzyskaniu poparcia radnych dzielnicy i miasta udało się nie dopuścić do budowy [19].

W księgach wieczystych w 2009 roku użytkownikami były dwie osoby prywatne, które były za pozostawieniem parku [6].

Kredyt Bank wystąpił o pozwolenie na budowę na terenie Parku Wiśniewo osiedla mieszkaniowego (sześcio- lub siedmiopiętrowych bloków [5]) [1]. Drugą koncepcją było, aby na 1/3 powierzchni postawić dwupiętrową galerię handlową, a pozostałe 2/3 uporządkować i urządzić park leśny. Byłoby to centrum rekreacyjno-handlowe z kręgielnią w postaci dużego pawilonu o niekonwencjonalnej architekturze, z trawnikiem na dachu. Starych drzew inwestor obiecał nie ruszać (część drzew wpuszczono by w budynek). Park zostałby ogrodzony, z alejkami, oświetleniem, amfiteatrem, miejscami do grillowania, ławkami, placem zabaw [1]. Centrum miałoby powierzchnię 2 ha, z dwukondygnacyjnym parkingiem podziemnym na 1000 samochodów, co wymagałoby wycinki prawie 1.5 ha parku (50%) i spowodowałoby wypłoszenie praktycznie całej zwierzyny [7]. Powstał wówczas społeczny komitet ochrony Parku Wiśniewo, kierowany przez p. Leszka Zawadzkiego [5] i rozpoczęto prace nad miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Park Wiśniewo został w nim oznaczony jako zieleń parkowa. W efekcie mieszkańcy ponownie zniechęcili inwestora [7].

Również w 2012 (2011 [10]) roku deweloper działający w imieniu Kredyt Banku, przedstawił projekt budowy centrum handlowego. Projekt również wzbudził liczne protesty [4]. Miałaby to być tzw. Galeria Modlińska o wartości 155 mln zł [4]. Spółka celowa banku Astro CM [7] zaplanowała tam budowę wielkiego kompleksu (kino, fitness, kawiarnie i restauracje, sklepy odzieżowe oraz market [7]) z częścią rekreacyjną, ze strefą sportu, placem zabaw dla dzieci, stawem (zimą lodowiskiem), ogrodami, ścieżką zdrowia, parkiem rzeźby, amfiteatrem i fontannami. Powstanie obiektu miało wiązać się z wycinką kilku tysięcy drzew (3 ha parku i 4.3 ha zabudowy). Projekt pochodził ze studia SUD Architectes [16].

Kolejnym użytkownikiem wieczystym stał się Bank Zachodni WBK, który wchłonął dawny Kredyt Bank w 2013 roku [20].

16 października 2014 roku został uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Henrykowa chroniący m.in. Park Wiśniewo [9] przed zabudową, z wyjątkiem części od ul. Modlińskiej (przewidziano tu budynki usługowe do 12 metrów wysokości [16]). Ewentualna inwestycja musiałaby być mała, by nie ingerować w drzewostan. Właściciel może tu ulokować usługi sportowe, np. postawić płatną siłownię plenerową [20].

W 2015 roku część ul. Podróżniczej zmieniła nazwę na ul. Braci Zawadzkich [2].

Baza stron www, gdzie można znaleźć grafiki:

Centrum handlowo-rekreacyjne

[2010] Centrum handlowo-rekreacyjne (źródło)

Park Wiśniewo

[2011] Park Wiśniewo (źródło)

Galeria Modlińska

[2012] Galeria Modlińska (źródło)

Galeria Modlińska

[2012] Galeria Modlińska (źródło)

Plan miejscowy Henrykowa

[2012] Plan miejscowy Henrykowa (źródło)

Park Wiśniewo

[2012] Park Wiśniewo (źródło)

Park Wiśniewo

[2012] Park Wiśniewo (źródło)

Park Wiśniewo

[2012] Park Wiśniewo (źródło)

Park Wiśniewo

[2012] Park Wiśniewo (źródło)

Park Wiśniewo

[2012] Park Wiśniewo (źródło)

Park Wiśniewo

[2012] Park Wiśniewo (źródło)

Park Wiśniewo

[2012] Park Wiśniewo (źródło)

Park Wiśniewo

[2012] Park Wiśniewo (źródło)

Ogródki działkowe

[2012] Ogródki działkowe (źródło)

Ul. Podróżnicza

[2015] Ul. Podróżnicza (źródło)

Park Wiśniewo

[2019] Park Wiśniewo (źródło)

Zaktualizowano: 01 - 2020